Werkzaamheden

U kunt De Ridder Taalwerk onder andere benaderen voor:

– conceptontwikkeling educatief materiaal
– auteurswerk (educatief, informatief en fictie)
– teksten op AVI-niveau
– (eind)redactiewerkzaamheden
– begeleiden van auteurs
Рprojectcoördinatie van educatieve projecten
– ontwikkelen van digitaal materiaal
– schrijven van filmscripts
– verzorgen van workshops/lezingen.

Ik ontwikkel educatief materiaal voor verschillende doelgroepen Рvan jong tot oud Р waaronder voorschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar en hoger beroepsonderwijs.