Oud-ThiemeMeulenhoff

- Eindredacteur digitalisering Nederlands Op Niveau 2e editie.
- Eindredacteur spelling Taalverhaal.nu.
- Conceptontwikkelaar en eindredacteur Taal.nu (digitale taalmethode).
- Auteur scripts instructiefilmpjes (Taal.nu en Taalverhaal.nu).
- Auteur brugboek Overal Tekst! (begrijpend lezen methode).
- Lid van het team taal- en onderwijsexperts in de ontwikkelingsfase naar Taal.nu.

Annemarie Heuts - Uitgever ThiemeMeulenhoff
`In de afgelopen jaren heb ik vanuit mijn functie als uitgever bij ThiemeMeulenhoff diverse keren met Isabelle samengewerkt. Zij vervulde de rol van (eind)redacteur, tekstschrijver c.q. ontwikkelaar voor een aantal uitgaven in mijn fonds (taal/lezen). Ik heb Isabelle ervaren als slim, enthousiast, toegewijd en meedenkend: iemand die zich committeert aan de projecten die zij doet en daarin verantwoordelijkheid neemt. Isabelle is daardoor in staat ook complexe projecten een stap verder te brengen. Ze is conceptueel sterk, kritisch op kwaliteit, strak in organisatie en planning, constructief en creatief. Fijn is ten slotte dat ze met haar prettige persoonlijkheid rust inbrengt. Ik zie mezelf zeker nog samenwerken met haar in de toekomst!'

Bekijk de website van Taalverhaal.nu.