Sardes

Auteur zomerschoolprogramma ‘De Taalfabriek’ groep 3 en 4

Voor Sardes heb ik het programma voor de zomerschool bijgesteld en uitgebreid, o.a. met een activiteit literatuureducatie. De Taalfabriek is voor leerlingen een voortzetting van het onderwijs van de huidige groep en een voorbereiding op de volgende groep. Het programma voor groep 3 en 4 sluit aan bij de boeken van Vos en Haas en richt zich op technisch lezen, leesbegrip, kennis van de wereld, woordenschat, luistervaardigheid, literatuureducatie en leesplezier.

Ook verzorg ik de introductiebijeenkomsten voor leerkrachten die in de zomer aan de slag gaan met De Taalfabriek groep 3 en 4.

Prettig samenwerken met Isabelle. Gedegen inhoudelijke kennis (Technisch lezen en leesbevordering in dit geval) en kennis van ontwikkelen van leermaterialen. Mijn ervaring is dat Isabelle heel gedegen, gestructureerd en geheel volgens afgesproken tijdsplanning werkt. Wij komen graag nog eens bij haar terug.

Karin Vaessen – Senior adviseur/trainer bij Sardes te Utrecht