Cito

Auteur teksten (voor toetsen)

Al lange tijd schrijf ik ieder jaar verschillende non-fictie teksten voor Cito die gebruikt worden in toetsen. Het gaat om teksten voor Centrale Eindtoets groep 8, voor toetsen Begrijpend lezen en voor leestempotoetsen op verschillende AVI-niveaus voor het toetspakket Technisch lezen.