Bibliotheek Zoetermeer

Projectmedewerker CmK (Cultuureducatie met kwaliteit)
ontwikkelaar, uitvoerder en adviseur op het gebied van literatuureducatie

Als projectmedewerker CmK ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van diverse activiteiten binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit houdt onder andere in: het ontwikkelen van een leerlijn literatuureducatie voor het basisonderwijs en lessen literatuur, leerkrachten/teams ondersteunen, adviseren en coachen, het organiseren en verzorgen van workshops, lezingen, experttrainingen literatuur en inspiratiedagen cultuureducatie.

Verder ben ik het aanspreekpunt in de samenwerking met andere culturele instellingen in Zoetermeer en hou ik contact met projectmedewerkers vanuit andere culturele disciplines. Ook verzorg ik de promotie en communicatie rond literatuureducatie en breng ik verbinding tot stand tussen leesbevorderingsactiviteiten en literatuureducatie. Tot slot ben ik als projectmedewerker verantwoordelijk voor de financiële en inhoudelijke verslaglegging waaronder het beheren van het projectbudget.

Binnen Zoetermeer vallen alle CmK-activiteiten onder de naam Cultuur en Techniek op school. Op deze website zijn onder andere de literatuurlessen te vinden.  www.cultuurentechniekopschool.nl/leerlijnen/literatuur/

www.bibliotheek-zoetermeer.nl/leren/voor-het-onderwijs/cultuureducatie-met-kwaliteit